ewch i'r PRIF gynnwys

strwythur sefydliadol

湄llywodraethiant一个rheolaethýbrifysgol炔ategu EIN hegwyddorion arweiniol,EIN strategaethau A'N nodau。

caiff trosolwg dydd我ddydd o'r brifysgol EI reoli甘年是-ganghellor a'r uwch DIM rheoli sy'n ffurfio bwrdd gweithredolÿbrifysgol.

mae'r fframwaithŸmae'r brifysgol YN gweithio ynddo wedi'i seilio AR EIN siarter brenhinol,statudau交流ordiniannau.

caiff strwythur llywodraethiantŸbrifysgol EI oruchwylio甘ÿ llys,Y cyngor a'r senedd sy'n gweithio魔awdurdod gweithredol交流academaidd。

湄gennym NI niferö swyddogion呃anrhydedd hefyd,甘gynnwys EIN canghellor。