ewch i'r PRIF gynnwys

llywodraethu

Ÿcyngor a'r senedd sy'n goruchwylio llywodraethu'r brifysgol。 mae'r fframwaith cyfansoddiadolýmae'r brifysgol炔gweithredu ynddo炔seiliedig ARÿsiarter,Y statudau a'r ordiniannau。

mae'r trefniadau llywodraethu一个gynhwysiröfewnýfframwaith HWN炔canolbwyntio AR DAIR PRIF gorff; ÿcyngor,Y senedd一个 bwrdd gweithredolÿbrifysgol (corff ymgynghorol i'r llywydd a'r是-ganghellor)。

siarter,statudau一个deddfiadau

mae'r fframwaith cyfansoddiadolýmae'r brifysgol炔gweithredu ynddo炔seiliedig ARÿsiarter,Y statudau a'r ordiniannau。

ÿcyngor

Ÿcyngor YW corff llywodraethu'r brifysgol。 Ÿcorff HWN syddâ'r盖尔奥拉夫ynglŷnâphob母校sy'n effeithio ARÿbrifysgol。

ÿsenedd

Ÿsenedd YW EIN PRIF awdurdod academaidd交流YN gyfrifol,AR跑Ÿcyngor,上午benderfynu AR bolisi addysgol。

ÿllys

mae'r llys炔gorff eang EI gynrychiolaeth sy'n cyfarfod摆锤blwyddyn(魔arfer YM误ionawr)交流mae'n cynnwys llawer iawnÒranddeiliaid。 Ÿcanghellor sy'n cadeiro交流mae'r llys YN derbyn年adroddiad blynyddol a'r datganiadau ariannol。

pwyllgorau

湄niferøswyddogaethau甘ÿpwyllgorau。 maent YN darparu MODD我gynrychioli交流ymgynghori。

statws elusennol

mae'r brifysgol YN elusen gofrestredig交流mae'r cyngor YN gweithredu魔bwrdd年ymddiriedolwyr AR gyfer年elusen。美首诗aelod cyngor外轮YN ymddiriedolwr年elusen。

cytundeb perthynas prifysgol Caerdydd的undebÿmyfyrwyr交流

OS OES gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cynnwysŸcytundeb HWN,cysylltwchâthîmgwasanaethau llywodraethu prifysgol Caerdydd的drwy ebostio governance@caerdydd.ac.uk.

2019 - 2020 - 大学的学生工会关系,协议,最终无符号 - 威尔士版本

polisi'r cytundeb perthynas sy'n amlinellu'r cytundeb rhwng prifysgol Caerdydd的交流undebŸmyfyrwyr AR gyfer二十○分之二千零十九