ewch i'r PRIF gynnwys

dirprwy ganhgellor

博士加布treharne
博士加布treharne

roedd博士加布treharne YN aelod o'r cyngor a'r llys rhwng AWST 2008年gorffennaf 2016年

fe'i penodwyd炔IS-gadeiryddýcyngor YM误AWST 2012 roedd hefyd炔aelod o'r pwyllgorau波利西交流adnoddau,iechyd,diogelwch a'r amgylchedd一个chydnabyddiaeth a'r IS-bwyllgor buddsoddi一个bancio。

graddiodd加布Øbrifysgol abertawe YN 1966年甘gwblhau EI ddoethuriaeth YNO YN 1970年derbyniodd ddoethuriaeth呃anrhydedd甘brifysgol morgannwg YN 2006年。

ymunodd加布AG奥雅纳,未o'rcwmnïau比亚迪eang mwyaføddylunwyr,peirianwyr,cynllunwyr交流ymgynghorwyr比讷魔peiriannydd geotechnegol炔gweithio炔llundain炔cynghori AR ymchwiliadau safle,seiliau,gwaith daear一个thechnegau gwella daear炔ý杜一个thramor。 cymhwysodd EI sgiliau我brosiectau'n cynnwys priffyrdd,pontydd,datblygiadau diwydiannol一个masnachol茅尔,YN ogystalâphrosiectau domestig,hamdden交流addysgol。

YN 1975年symudodd我gaerdydd我FOD YN gyfrifol上午gomisiynau geotechnegol一个pheirianneg sifil cyffredinol。 daeth YN gyfarwyddwr rhanbarthol YN 1982年,YN gyfarwyddwr奥雅纳工程顾问有限公司1988年YN YN交流Øaelod fwrdd ewrop奥雅纳工程顾问有限公司YN 2004-2007。 o'r 1990au cynnar bu'n CYD-arwain swyddfeydd奥雅纳YNG nghaerdydd,wrecsam交流ynys manaw;格达人员Ø300,甘gynnwys peirianwyr dylunio,cynllunwyr,rheolwyr prosiect交流amrywiol arbenigwyr technegol。

ymddeolodd加布Ø奥雅纳ddechrau ebrill 2008 OND美WEDI parhau格达NHW恶魔ymgynghorydd。