ewch i'r PRIF gynnwys

adolygiad blynyddol

数字读出器ÿflwyddyn ddiwethaf,rydym WEDI dathlu llwyddiant YM meysydd addysgu,ymchwil一个dysgu。 dyma RAI o'n PRIF lwyddiannau AR gyfer AWST 2018 - 2019 gorffennaf。

//youtu.be/u2uw9bfjfk4

mae'r adolygiad blynyddol炔nodi rhaiögampau一个llwyddiannau diweddarÿbrifysgol。

年度报告及财务报表2019 - 威尔士

ÿflwyddyn一个ddaeth我贲AR 31 gorffennaf 2019。