ewch i'r PRIF gynnwys

preifatrwydd

mae'r hysbysiad preifatrwydd HWN AR gyfer gwefan prifysgol Caerdydd的炔unig(www.caerdydd.ac.uk,blogs.caerdydd.ac.uk,sites.caerdydd.ac.uk一个campaigns.caerdydd.ac.uk)。

我盖尔gwybodaeth gyffredinol上午ddiogelu数据hysbysiadau preifatrwydd AR gyfer ymholwyr,myfyrwyr员工,gweler EIN tudalennau diogelu数据.

Y数据personol rydym炔EI gasglu

美gwefan prifysgol Caerdydd的YN casglu数据personol gennych mewn DWY ffordd:

  • 数据rydych chi'n EI rhoi艾希勋
  • 数据的gesglir炔awtomatig。

NID yw'r wybodaeth一个gesglir YN CAEL EI gwerthu我drydyddpartïon。

数据rydych chi'n EI rhoi艾希勋

湄EIN gwefan炔cynnwys niferöwahanol fathauöffurflenni AR-LEIN,邪年eglurir伤残人体育组织。 caiff Y数据一个gesglir drwy ffurflenni AR-LEIN EI ddefnyddio位于y diben一个ddisgrifir WRTH EI gasglu炔unig,奥尼白艾希BOD hefyd炔rhoi艾希caniatâdi'w ddefnyddio在ddibenion diffiniedig eraill。

ymholiadau

平移fyddwch炔gwneud ymholiadynglŷnAG astudio格达NI neu'r gefnogaeth一个gynigiwn,在壁虎anfonir Y数据一个ddarparwch接合byddýCAEL EI storio AR EU gweinyddionöfewn年UE,炔nulyn一个llundain。 bydd艾希数据wedyn YN CAEL EI reoli YN联利支助â pholisi diogelu数据 prifysgol Caerdydd的。我wneud CAIS上午艾希数据NEU ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ enquiry@caerdydd.ac.uk.

ffurflenni AR-雷音

平移fyddwch炔llenwi ffurflen AR-LEIN AR www.caerdydd.ac.uk,blogs.caerdydd.ac.uk NEU sites.caerdydd.ac.uk,anfonir Y数据personol一个roddir gennych在brifysgol Caerdydd的。

mae'r wybodaeth rydych YN EI gyflwyno drwy www.caerdydd.ac.uk WEDI EI gynnal YNŸdeyrnas unedig甘 squiz,Y cwmni sy'n darparu EIN gwasanaethau cynnal gwefan。湄squiz炔gweithredu魔prosesydd数据,炔prosesu艾希数据personol AR EIN rhan。 caiff艾希数据EI ddileuöfewn 60 diwrnod

gellir wedyn EI drosglwyddo我bartneriaid dibynadwyö担gontract i'n helpu我wneud年HYN一个geisiwyd gennych(MEGIS anfon prosbectws wedi'i argraffu atoch)。

AR campaigns.caerdydd.ac.uk,gellir anfon Y数据rydych炔EI rhoi在 instapage,a'i gadw'n联利支助â pholisi preifatrwydd instapage,CYN EI drosglwyddo我brifysgol Caerdydd的。 cedwir Y数据HWNŸTU艾伦i'r UE,一个chaiff EI storio上午gyfnod amhenodol奥尼百荣FOD YN CAEL EI ddileu。我wneud CAIS上午艾希数据NEU ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk

泛fyddwch YN llenwi ffurflen AR-雷音,OS ydych WEDI rhoi艾希caniatâd我dderbyn ebyst marchnata gennym,caiff艾希cyfeiriad ebost交流unrhyw DDATA personol angenrheidiol arall EI rhannu但哪gontractâ 活动监视器 一个fydd YN rhoi gwasanaethau marchnata我ni'n联利支助â pholisi preifatrwydd活动监视器。 mae'n bosibl i'r数据YMA盖尔EI storioýTU艾伦i'r UE。 caiff EI gadw上午妇产科聘请AGŸbyddwch YN dewis parhau我dderbyn negeseuon gennym drwy danysgrifiad。 gallwch DDAD-danysgrifio AR unrhyw ADEG drwy ddilynýddolen一个ddarperir YM mhob ebost。我wneud CAIS上午艾希数据NEU ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk

泛fyddwch YN defnyddio EIN gwefan我wneud taliad AR-雷音,cewch艾希在wefan anfon 安全交易 我nodi艾希manylion塔鲁。 cedwir数据MEGIS艾希ENW,艾希cyfeiriad一个manylion艾希cerdyn YN联利支助â pholisi preifatrwydd安全交易。 mae'n bosibl i'r数据YMA盖尔EI gadwŸTU艾伦i'r UE a'i storio上午ddeng mlynedd。我wneud CAIS上午艾希数据NEU ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk

泛fyddwch YN cofrestru我sgwrsioâllysgennad myfyrwyr,mae'r数据rydych YN EI roi'n CAEL EI anfon在unibuddy a'i gadw YN联利支助â pholisi preifatrwydd unibuddy CYN CAEL EI rannuâphrifysgol Caerdydd的。 gallwch ddileu艾希数据trwy fynd我osodiadau cyfrif unibuddy。我wneud CAIS我rannu'r数据HWN格达prifysgol Caerdydd的neu的我ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk

ffurflenni cadw LLE AR ddiwrnod agored

caiff EIN ffurflenni cadw LLE AR ddiwrnod agored欧盟cynnal AR Eventbrite在线上售票。泛fyddwch YN cadw LLE,caiff数据EI anfon在 Eventbrite在线上售票 a'i gadw'n联利支助â pholisi preifatrwydd Eventbrite在线上售票在线上售票 CYN EI anfon在brifysgol Caerdydd的。 efallaiŸbydd YN CAEL EI gadwŸTU艾伦i'r UE,OND美 Eventbrite在线上售票 YN gydymffurfwyr ardystiedig格达隐私保护UE-UD。 caiff Y数据EI storio上午妇产科聘请AGŸbyddwch YN defnyddio gwasanaeth Eventbrite在线上售票。我wneud CAIS上午艾希数据 Eventbrite在线上售票 NEU EI ddileu,cysylltwchâ privacy@eventbrite.com.

adborth

rydym YN defnyddio hotjar AR RAI rhannau o'n gwefan我gasglu adborth。 OS ydych YN darparu艾希cyfeiriad ebost,caiff EI storio YN年UE YN联利支助â pholisi preifatrwydd hotjar a'i gadw上午365Øddiwrnodau。 gyda'chcaniatâd志,bydd hotjar YN cysylltu数据o'ch gweithgarwch ARŸwefanâ'chcyfeiriad ebost,一个hefyd YN storio数据是艾希gwlad,艾希dyfais,艾希porwr a'ch gosodiad iaith。我wneud CAIS是Y数据HWN,我dynnu'chcaniatâdYN OL NEU我ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk.

sgwrsio BYW

OS ydych炔defnyddio EIN sgwrs FYW,caiffÿ数据y byddwch炔EI rhoi我妮(MEGIS艾希ENW,艾希cyfeiriad ebost一个chynnwys艾希sesiwn sgwrsio)EI anfon在 在线聊天 a'i storio'n联利支助â pholisi preifatrwydd ID登录。 efallaiÿbydd Y数据HWN炔CAEL EI storioýTU艾伦i'r UE,OND湄 在线聊天 YN gydymffurfwyr ardystiedig格达隐私保护UE-UD。 caiff Y数据EI gadw上午gyfnod amhenodol,OND gallwch wneud CAIS amdano NEU ofyn易多盖尔EI ddileu drwy gysylltuâ web@caerdydd.ac.uk.

数据的gasglwyd炔awtomatig

mae'r数据y湄EIN gwefan炔EI gasglu'n awtomatig炔EIN helpu我ddeall PA rannau ohoni sydd fwyaf poblogaidd,邻BLEÿDAW ymwelwyr一个SUT马nhw'n EI defnyddio。美HYN YN EIN galluogi我wneud gwelliannau YNÿdyfodol。

ystadegau defnyddio

WRTH我智ddefnyddio EIN gwefan,bydd数据是ÿtudalennau年ymwelwydâNHW炔CAEL EI anfon在谷歌分析魔EIN BOD炔gwybod微弱öbobl sy'n EI defnyddio。美HYN YN cynnwysŸtudalennau unigol年ymwelwydâNHW,cyfeiriad IP dienw,Y ddyfais,Y porwr a'r wefanŸdaethoch ohoni。 efallaiŸbydd YN CAEL EI gadwŸTU艾伦i'r UE,OND湄谷歌YN gydymffurfwyr ardystiedig格达隐私保护UE-UD。 caiff Y数据EI storio上午26个MIS YN联利支助â pholisi preifatrwydd谷歌。我wneud CAIS是Y数据HWN NEU我ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk

effeithiolrwydd hysbysebu

炔rhan o'n gwefan,rydym炔defnyddio codau一个ddarperir甘谷歌,Facebook,snapchat,的TikTok neu的LinkedIn我ddangos hysbysebion sy'n seiliedig AR ymweliadau blaenorol(AIL-dargedu)AC I fesur effeithiolrwydd EIN hymgyrchoedd hysbysebu。 mae'r COD HWN在谷歌,Facebook,snapchat,YN anfon数据的TikTok NEU LinkedIn上午Ÿtudalennau unigol年ymwelwydâNHW,Y camau一个gwblhawyd ARŸdudalen,cyfeiriad IP,dyfais一个phorwr。

mae'n bosibl i'r数据YMA盖尔EI gadwýTU艾伦i'r UE。梅谷歌,Facebook,snapchat一个LinkedIn YN gydymffurfwyr ardystiedig格达隐私保护UE-UD。 gallwch wneud CAIS上午Y数据NEU ofyn易多盖尔EI ddileu drwy dudalennau Facebook的艾希gwybodaeth, cyfrif谷歌, rheolyddion preifatrwydd叽叽喳喳, cymorth snapchat, thudalennau波利西preifatrwydd的TikTok a gosodiadau cyfrif LinkedIn NEU ymweldâ 艾希dewisiadau AR-雷音 一个diffodd hysbysebion ymddygiadol甘nifer fawrØgwmnïau。

fideos的YouTube

AR dudalennau sy'n cynnwys fideos的YouTube,caiff数据是ÿfideos rydych YN欧盟gwylio EI anfon在谷歌a'i storio'n联利支助â pholisi preifatrwydd谷歌。胆谷歌EI ddefnyddio我bersonoli hysbysebion我阴气。 gallwch ddewis peidioâBOD YN rhanØHYN drwy osodiadau谷歌的广告 一个gwneud CAIS上午艾希数据NEU EI ddileu drwy艾希 cyfrif谷歌.

mapiau rhyngweithiol

mae'r mapiau AR wefan prifysgol Caerdydd的YN defnyddio API谷歌地图YN联利支助â pholisi preifatrwydd谷歌。 drwy ddefnyddio'r mapiau HYN,rydych YN cytuno我盖尔·艾希rhwymo甘 delerau ychwanegol gwasanaeth谷歌地图/ Google地球.

gyda'chcaniatâd志YN unigŸbyddwn YN defnyddio mapiau rhyngweithiol sy'n dangos艾希lleoliad。 OS ydych炔rhoi艾希caniatâd,byddÿ映射炔defnyddio cyfesurynnau艾希lleoliad presennol,OND NI chaiff Y数据HWN EI anfon原子na'i storio gennym。

siartiau rhyngweithiol

AR dudalennau EIN gwefan sy'n cynnwys siartiau rhyngweithiol,caiff数据,甘gynnwys艾希cyfeiriad IP,艾希porwr a'ch dyfais EI anfon在 chartblocks a'i gadw AR storfeydd gwasanaethau GWE亚马逊上午DAIR blynedd YN联利支助â pholisi preifatrwydd chartblocks。 efallaiŸbyddŸdata'n CAEL EI gadwŸTU艾伦i'r UE,OND美亚马逊YN gydymffurfwyr ardystiedig格达隐私保护UE-UD。我wneud CAIS是Y数据HWN NEU我ofyn易多盖尔EI ddileu,cysylltwchâ web@caerdydd.ac.uk

赛音的SoundCloud

泛fyddwn YN defnyddio赛音wedi'i mewnblannu,caiff gwybodaeth上午ŸdudalenŸgwnaethoch ymweld一喜a'r HYN rydych YN gwrando阿诺EI anfon在的SoundCloud a'i gadw'n联利支助â pholisi preifatrwydd的SoundCloud。 gallwch wneud CAIS上午艾希数据NEU ofyn易多盖尔EI ddileu drwy ganolfan gymorth的SoundCloud.

marchnata ebost

泛fyddwch YN rhoi艾希caniatâd我dderbyn ebyst gennym,AC rydych YN clicio ARŸdolenni YN年ebyst rydym YN欧盟hanfon atoch,anfonir年wybodaeth MEGIS艾希cyfeiriad IP,Y feddalwedd ebost rydych YN EI defnyddio a'r dolenni rydych WEDI clicio arnynt在 活动监视器,a'i storio'n联利支助â pholisi preifatrwydd活动监视器。 mae'n bosibl i'r数据盖尔EI gadwýTU艾伦i'r UE。湄casglu'r数据HWN炔EIN helpu我ddeall PA gynnwys ebost sydd fwyaf poblogaidd魔BOD MODD我NI anfon ebyst MWY perthnasol atoch炔ÿdyfodol。 caiff EI gadw上午妇产科聘请AGŸbyddwch YN dewis parhau我dderbyn negeseuon gennym drwy danysgrifiad。 gallwch DDAD-danysgrifio AR unrhyw ADEG drwy ddilynýddolen一个ddarperir YM mhob ebost。

ymddygiad defnyddwyr

rydym YN defnyddio hotjar AR RAI rhannau o'n gwefan我gofnodi数据dienw上午ýfforddýcaiff tudalennau penodol EU defnyddio(MEGIS cliciadau NEU symudiadau'r llygoden)。 NID YW hotjar YN casglu NAC YN storio unrhyw DDATA personol。

ffrydiau叽叽喳喳

AR dudalennau syddâchynnwys叽叽喳喳wedi'i fewnblannu arnynt,rydym YN dweud WRTH叽叽喳喳我beidioâchofnodi unrhyw wybodaeth amdanoch。 gallwch ddewis河畔YW叽叽喳喳YN艾希olrhain mewn unrhyw ffordd AR dudalen gosodiadau Twitter的personolisation.

lleoliad胸罩

美EIN gwefan YN canfodŸwlad rydych志ynddi,YN seiliedig AR艾希cyfeiriad IP。美HYN YN EIN galluogi我bersonoli rhannau o'n gwefan AR gyfer ymwelwyr rhyngwladol。

阿塔尔·negeseuon sothach

rydym YN defnyddio谷歌验证码AR gyfer rhai ffurflenni呃mwyn canfod交流阿塔尔·ymosodiadau甘机器人sothach。美谷歌验证码YN anfon数据上午ddefnydd ffurflenni YN联利支助â pholisi preifatrwydd谷歌。 gallwch wneud CAIS我盖尔·Y数据neu的i'w dileu drwy艾希 cyfrif谷歌.

cofnodionÿgweinydd

美EIN gweinyddion ARŸ我们YN cofnodi ceisiadau上午dudalennau GWE(网址),OND妮chaiff unrhyw DDATA personol EI gasglu na'i storio。

gosodiad“不跟踪”

NID YW EIN gwefan YN cefnogi'r gosodiad“不跟踪” AR borwyr AR HYNØbryd。

newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd HWN

rydym YN cadw'r hawl我NEWID年wybodaeth汉希rybudd。