ewch i'r PRIF gynnwys

EIN gweledigaeth

rydym YN cysylltu pobl,lleoedd一个phartneriaethau。

mae'r是-ganghellor,YR athro科林·里佐敦,WEDI datblygu gweledigaeth AR gyfer TWF一个arweinir甘arloesedd YNG nghymru。美系统arloesedd Caerdydd的YN gweithio格达rhanddeiliaid o'r霍尔sectorau呃mwyn galluogi'r brifysgol我ysgogi TWF,甘hybu库姆魔canolfan AR gyfer Creu宾馆swyddi,ffynhonnell graddedigion medrus iawn一个chanolfan ffyniannus AR gyfer arloesedd。

meddylwyr creadigol

arloesedd Canolog
年adeilad sbarc arfaethedig

rydym WEDI ymrwymo我hybu TWF economaidd一个chynnydd cymdeithasol YNG nghymru,甘atgyfnerthu EIN cyfrifoldeb sifig。 rydym YN arbenigo mewn TROI EIN gwaith ymchwil blaenllaw YN llwyddiant masnachol,AC rydym YN cynhyrchu 96.8%o'r霍尔ELW eiddo deallusol一个gynhyrchir mewn prifysgolion盈nghymru。

rydym ymhlithŸ10 sefydliad addysg uwch gorau YNŸ杜上午niferŸrhaglenni trosglwyddo gwybodaeth。湄EIN harloesedd A'N harbenigedd WEDI helpu'r sectorau gweithgynhyrchu一个busnesau,Y sectorau meddygol一个gofal iechyd a'r diwydiannau diwylliannol我威娜EU perfformiad,EU prosesau a'u cynaliadwyedd。

EIN myfyrwyr YN CAEL欧盟hannog我greu swyddi,NID暗淡OND chwilio上午swyddi。 trwy ennill profiad炔ÿgwaith,rhaglenni GRADD sy'n canolbwyntio ARÿdiwydiant,AC addysg rheoli一个gweithredu,byddwn炔cyflwyno LLIF cysonöraddedigion medrus AR gyfer busnesau YNG nghymru一个周四hwnt。湄EIN graddedigion dawnus一个brwdfrydig WEDI sefydlu数字读出器135ögwmnïaunewydd炔ýpedair blynedd diwethaf。

lleoedd AR gyfer rhannu syniadau

美EIN campws arloesedd YN trawsnewid EIN diwylliant gweithio,甘greu canolbwynt AR gyfer gweithgarwch ymchwil一个datblygu盈nghymru。湄EIN pwyslais AR WERTH cymdeithasol arloesedd炔amlwg WRTH我にgreu 公园ymchwil gwyddorau cymdeithasol cyntafÿ比亚迪。

partneriaethau rhyngwladol

byddwn YN parhau我gysylltu diwydiant A'N hacademyddion甘fynd i'r afael股份公司 anghenion busnesau 一个chyflymu'r brosesöDROI arloesedd炔dechnolegau一个chynnyrch newydd,炔ogystalâgwasanaethau,deilliannau一个busnesau newydd YNG nghymru一个LEDLEDÿ比亚迪。

cysylltwch镍

蒂姆·Y系统arloesedd