ewch i'r PRIF gynnwys

EIN partneriaethâphrifysgol不来梅

不来梅大学 -  glashalle建设
不来梅大学 - glashalle建设

美EIN partneriaethâphrifysgol不来梅YN cefnogi symudedd员工myfyrwyr交流YN cynnig cyfleoedd我盖尔cysylltiadau rhwng人员academaidd YN EIN sefydliadau,cryfhau ymdrechion ymchwil ARŸ何秀兰一个datblygu mentrau cydweithredol newydd。

llofnodwydÿbartneriaeth - 'cynghrair不来梅-Caerdydd的' - AR 8 mawrth 2019交流mae'n hwyluso datblygiad gweithgareddau ymchwil ARý何秀兰一个mathau newyddögydweithio academaidd rhwngÿsefydliadau。

湄prifysgol不来梅炔未O 'brifysgolion ifanc' mwyaf blaenllaw年almaen,格达thua 20000öfyfyrwyr一个2300Òacademyddion。美EI gweithgareddau addysgu交流ymchwil YN ymestyn AR平amrywiaeth eangØddisgyblaethau YNŸgwyddorau naturiol,peirianneg,Y gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau。 ERS 2012年,美WEDI CAEL nawdd邪未o'r未AR ddeg prifysgol orau YM M输入rhagoriaeth年almaen。

梅甘brifysgol Caerdydd的gysylltiadau ymchwil格达phrifysgol不来梅sydd eisoes WEDI ennill欧盟plwyf。 mae'r rhain炔cynnwys cysylltiadau trwy ysgol gwyddorau'r ddaear一个MOR一个chanolfan gwyddorau amgylcheddol morol(马鲁姆)prifysgol不来梅,a'r F输入绘制-ddisgyblaeth gwyddorau-dyniaethau YM mhrifysgol Caerdydd的一个grŵpffuglen一个gwyddoniaeth YM mhrifysgol不来梅。

湄cynghrair不来梅-Caerdydd的炔adlewyrchu blaenoriaethau strategol一个rennir一个bydd炔canolbwyntio'n gyntaf AR gryfderau ymchwil ategol mewn三MAES penodol:Y gwyddorau cyfathrebu一个chyfryngau; ÿgwyddorau amgylcheddol一个morol; AC astudiaethau hanesyddol一个llenyddol。 bydd hefyd YN agored我鲍勃MAES ddatblygu mentrau cydweithredol newydd。

agwedd unigrywØgynghrair不来梅-Caerdydd的YW cysylltiad aelodau人员academaiddØ未brifysgol i'r llall。美HYN YN galluogi人员我gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil cydweithredol hirdymor ARŸsafle,我oruchwylio myfyrwyr博士一gwneud CAIS上午gyllid allanol trwy systemau cenedlaethol perthnasolŸsefydliad伙伴。

美cynghrair不来梅-Caerdydd的YN cynnwys darpariaeth AR gyfer myfyrwyr员工博士drwy sefydlu cronfa gydweithredol bwrpasol。 mae'r gronfa AR AGOR AR gyfer datblygu ymchwil ARŸ何秀兰rhwngŸddau sefydliad YM mhob disgyblaeth,YN ogystalâsymudedd人员addysgu,technegol一个gwasanaethau proffesiynol,呃mwyn rhannu arferion gorau。

湄pwyllgor gwaith炔goruchwylio'r bartneriaeth,sy'n cynnwys是-ganghellor一个dirprwy是-ganghellor rhyngwladol交流ewrop prifysgol Caerdydd的,llywydd AC是-lywydd rhyngwladol交流amrywiaeth prifysgol不来梅,一个DAU aelod arallö鲍勃sefydliad。

OS OES gennych志ddiddordeb mewn gwybod MWY上午EIN gweithgareddau rhyngwladol,神经鞘ffurfio partneriaeth格达妮,cysylltwchâ'rswyddfa ryngwladol。

rhyngwladol