ewch i'r prif gynnwys

Meini Prawf Derbyn Ar Gyfer astudio.ôl-Raddedig

关 up of a student sitting in a lecture hall

Rydym yn croesawu ceisiaddau gan pob myfyriwr syddâ€级级rwyddo yn y brefysgol hon。

Anelwn在dderbyn y myfyrwyr y gellir dangos,Drwy gyfrwng eu hamrywiaeth o gymwysterau一个chyforawnadau,fod ganddynt y rusiSial i elwa o'n dysgu a'n haddysgu Ar Sail ymchwil.。

Bydd Angen I Chi Argyhoeddi'r Tiwtor Mynediadau Eich Bod Wedi CwrddÂNeuY Byddwch Chi Wedi Cwrddâ€梅尼·普拉夫学院Ac AnacadeMaidd Sydd欧盟Hangen Ar Gyfer Y rhaglen Astudio。 BYDDWN HEFYD YN YSTYRID YMGEISWYR CYMWYS SYDD HEB DDIDION CWRS astudio. Penodol。 Mae Ceisiasdau'n Cael Eu Hystyried Ar Sail Rhinweddau Unigol。

BYDD EIN. Chwiliwr Cyrsiau.. ar-lein a'r ProSbectwsIôl-Raddedigion Yn Rhoi. Arolwg Eang I Chi O'R Anghenion Mynediad Ar Gyfer rhaglenni Gradd Benodol。 FODD BYNNAG,Rydym Yn Croseawu'r rhai Hynny sy'n cynnig cymwysterau amgen。 Rydym Hefyd Yn Croesawu Ceisiadau oddi Wrth Y Rheiny Syddâchyfuniadoysterau Ac YmgeiswyrSyddâPlofiadyBywyd/ Gwaith Perthnasol。

myfyrwyr ewropeaidd a rhyngwladol

Lawrlwythwch ein Rhest o gymwysterau cyfwerth ar gyfer myfyrwyr ewropeacedd neu ryngwladol i焊接OS YW EICH Cymhwyster Yn Bodloni Ein Meini Prawf Mynediad。

研究生教授资格等量

检查您的资格是否符合我们的入境标准。

OS NAD YDYCH YN Gallu Gweld Eich Cyhwyster,Cysylltwchâ€Ni Am Arweiniad Pellach:

招生

Gofynion Iaith Saesneg

Mae'n Rhaid I Ymgeiswyr Nad Yw Saesneg yn Iach ynih ynitaf iddynt feddu ar sgiliau saesneg ysgrifenedig a llafar sydd yn ddigon safonol iddynt elwa'n llawn o'u cwrs astudio。 Gweler Ein. Tudalen Gofynion Iaith Saesneg 我盖尔·罗格尔o wybodaeth。

Cydraddoldeberb Ac Amrywiace

os ydych yn meddwl dod我brefysgol caerdydd neu'n fyfyriwr yma'n barod,rydym yn ymdrechu i ddarparu'r gefnogaeth gorau posibl i'n holl fyfyrwyr。 Mae'r Brofysgol Yn Hyrwyddo Cydradddoldebeb,Amrywiaeth A Chynhwysiant YN Ei Rearferion A'i Gweithgareddau,Gan Gynnwys Reconwtio,Dethol A Derbyn myfyrwyr.。

EIN NOD YW SEFYDLU Diwylliant Cynhwysol Sy'n Croseawu AC Sy'n SiCrhau CydradddoldeB Cyfle Ar Gyfer Ymgeiswyr Ar Sail Oedran,Anabledd,Ailbennu Rhywedd,Beichiogrwydd A Mamolaeth,Hil(Gan Gynnwys Tarddiad ethnig,Lliw Neu Genedligrwydd),绉德尼(Gan Gynnwys Anghrediniaeth),Rhyw A Chyfeiriadedd Rhywiol。

我德拉格福米,伊斯坦特 Cydraddoldeberb Ac Amrywiace

Mynediad Gohiriedig.

Fel Carer Mae Gennych Ddewis I Wneud Cais Am Fynediad Gohiriedig I'r Rhan Fwyaf O'N Rhaglenniôl-Raddedig。

OS NA WNAETHOCH WNEUD CAIS AM Fynediad Gohiriedig Pan Wnaethoch Eiich Cais,Ond Rydych Am Ei Ohirio Wedyn,Mae'n Rhaid I Chi Gysylltuâ€Tîmderbyn myfyrwyr. Gan Esbonio'R amgylchiadau Yn Ymwneudâ'Chbwriadiohirio。

Ar Gyfer Ysgoloriaethau A Ariennir Mae'n Bosibl Na Fydd Yr Ysgol YnCaniatáumynediad gohiriedig ond gall fod yn hyblyg o ran y dyddiad cychwyn。