ewch i'r PRIF gynnwys

ceisiadau ansafonol AR gyfer astudio OL-raddedig

梅甘RAI o'n cyrsiau OL-raddedig一个addysgir brosesau ymgeisio gwahanol。

dysgwch SUT我wneud CAIS一个BLE gallwch盖尔MWYØwybodaeth。

mae'n rhaid ymgeisio上午乐AR GWRS 文凭graddedig YNÿgyfraith drwy wefan saesneg allanolŸbwrdd ceisiadau canolog。

gwnewch盖斯AR gyferŸcwrs amser llawn nawr。

rhaid cyflwyno ceisiaddau ar gyfer y cwrs ymarfer cyfreithiol(llm a pgdip)drwy gyfrwng gwefan y bwrdd ceisiadau无法。

Gwnewch Gais Ar-Lein Drwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog.

rydym yn cynnig yr opsiynau魔芋Isastutio ymarfer cyfreithiol:

mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau我astudio'r 马mewn gwaith cymdeithasol drwy wefan allanol UCAS NEU drwy ffonio 0371 468 0468。

呃BOD汉YN raglen OL-raddedig,潘rydych YN gwneud CAIS drwy UCAS bydd YN rhaid我阴气wneud hynny drwy EI系统ymgeisio israddedig。 WRTH wneud CAIS bydd angenŸwybodaeth ganlynol:

鳕鱼sefydliad:C15

鳕鱼Ÿcwrs:L508

鳕鱼Ÿcampws: -

ENW鳕鱼Ÿsefydliad:cardf

ffurf FERÿcwrs:毫安/ SW

gwnewch盖斯AR wefan allanol saesneg UCAS。

dylai'r ffurflen盖斯gynnwys manylion cymwysterau hanfodol,炔ogystalâdatganiad personol ystyriol sy'n dangos SUT mae'r ymgeisydd WEDI ennill dealltwriaethöfeysydd gofal一个gwaith cymdeithasol drwy EU profiadau。

dylech gynnwys manylionynglŷnâ'chcymhelliant阿兰astudio,sgiliau dadansoddi一个rhesymu beirniadol YN艾希datganiad。 dylech gynnwys geirda sy'n academaidd NEU syddâchysylltiad ymarferol。

rhaid cyflwyno'r gwaith papur ymgeisio erbyn 15 ionawr一个bydd HWN YN帆i'r penderfyniad i'ch gwahodd驰上午gyfweliad NEU beidio。

bydd ymgeiswyr sydd WEDI cyrraeddýrhestr FER炔CAEL EU cyfweld炔bersonol YNG nghaerdydd。

mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau AR gyferÿcwrs seicoleg glinigol drwy'r adran glirio AR gyfer cyrsiau OL-raddedig mewn seicoleg glingol。

gwneud CAIS一个chael MWYØwybodaeth。