ewch i'r PRIF gynnwys

ysgrifennu cynnig ymchwil

mae'n rhaid cyflwyno cynnig ymchwil gyda'ch CAIS AR gyferýrhan fwyaföraddau ymchwil。

OS ydych炔gwneud CAIS AR gyfer prosiect ymchwil penodol一个gafodd EI hysbysebu,炔enwedig平移FODýprosiect ymchwil WEDI EI ddiffinio'n barod,efallai脉OND teitlÿprosiect,Y goruchwyliwr dynodedig一个disgrifiad炔hytrach NA chynllun fydd angen EU cynnwys。

edrychwch AR gofnodŸrhaglen ARÿ chwiliwr cyrsiau neu的AR年hysbyseb我焊接一个OES angen我智ddarparu cynnig ymchwil。

美cynnig ymchwil YN ffurfio rhan hanfodol o'ch CAIS上午RADD ymchwil一个dylid EI ddatblygu gyda'ch goruchwyliwr arfaethedig OS YN bosib。美HYN呃mwyn sicrhau BOD gennych brosiect ADDAS AR gyfer GRADD ymchwil mewn golwg一个BOD甘年ysgol berthnasol年arbenigedd angenrheidiol我ddarparu digonØoruchwyliaeth。

PA铁道部HIRŸbydd YN rhaid i'r cynnig FOD?

湄水合一个strwythurýcynnig炔dibynnu AR年ysgol a'r RADD ymchwil rydych炔gwneud CAIS amdani。

strwythur awgrymedig

argymhellir BODÿcynnig炔CAEL EI strwythuro魔EI FOD炔cynnwysÿcanlynol,OS ydynt炔berthnasol i'ch ymchwil arfaethedig:

  • teitl awgrymedig AR gyferŸprosiect ymchwil arfaethedig
  • nodau交流amcanion年ymchwil
  • rhestrøgwestiynauýbydd年ymchwil炔rhoi sylw iddynt
  • llyfryddiaeth mynegol一个chrynodeb o'r ymchwil一个wnaed eisoes YNÿMAES HWN
  • amlinelliadøfethodoleg / cynllun arfaethedig,甘gynnwys gwybodaeth上午SAMPL年ymchwil一个dulliau casglu数据。

贝丝arallŸ美angen EI gynnwys?

AR FRIG艾希cynnig,sicrhewch艾希BOD YN ysgrifennu'n glir:

  • 艾希ENW
  • 艾希rhif CAIS
  • 年ysgol academaidd年ydych YN gwneud CAIS IDDI
  • 艾希GRADD ymchwil arfaethedig

gallwch wedyn EI lwytho我fyny魔dogfen ategol i'ch CAIS drwy ddefnyddio'r gwasanaeth gwneud CAIS AR-雷音。 nodwch BOD HWN AR年母鸡wefan交流mewn saesneg AR HYNöbryd WRTH我NI不动cynnwys i'n gwefan ddwyieithog newydd。

dylid pwysleisio麦arweiniad cyffredinol YN unig yw'r cyngor一个roddir YMA,AC NID yw'n gwarantuŸcewch艾希derbyn AR raglen ymchwil。美derbyn myfyrwyr AR raglen ymchwil YN dibynnu AR SAWL ffactor。 mae'r rhain炔cynnwys NATUR艾希ymchwil arfaethedig,ansawdd艾希syniadau,艾希gallu我ymrwymo我gyfnod dwysøastudiaeth ymchwil,effeithiolrwydd艾希cynnig ymchwil WRTH我智gyfleu艾希syniadau,Y 'cysylltiad' rhwng年ymchwil arfaethedig a'r goruchwyliwr posibl ,AC adnoddau'r adran ymchwil。