ewch i'r PRIF gynnwys

PAM astudio cymhwyster OL-raddedig格达妮?

øymchwil o'r RADD flaenaf交流addysgu ardderchog我ragolygon gyrfa arbennig,dyma PAMÿdylech智ddewis prifysgol Caerdydd的AR gyfer艾希GRADD OL-raddedig。

ymchwil o'r RADD flaenaf

gwyliwch brifysgol ymchwilØsafon FYD-eang AR的YouTube

rydym妮ymhlith HAEN uchaf prifysgolion ymchwil prydain交流YN aelod o'r grŵp罗素 Øbrifysgolion clodfawr。湄EIN hymchwilwyr炔gweithio我fynd i'r afaelâheriauöbwys sy'n wynebu cymdeithas,YR economi A'N hamgylchedd。

  • ymhlith Y 5 uchaf øbrifysgolion gorau AR gyfer ansawdd EIN hymchwil(fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014)。
  • 2IL YNŸ杜上午effaith EIN hymchwil(参考2014)。

rydym WEDI ennill仰gwobr笔blwyddÝfrenhines(sy'n cydnabod rhagoriaeth FYD-eang mewn addysg uwch炔ýDU)交流炔cyflogi carfan enfawrø人员nodedig,甘gynnwys DAU enillydd gwobr诺贝尔 一个13 O gymrodyrýgymdeithas frenhinol。

格达datblygiadau newydd mewn meysydd MEGIS clefyd阿尔茨海默,canserÿ氟利昂,gwaredu gwastraff niwclear,diwygio bwyd ysgol一个chwedlau'r玛奇,湄EIN gwaith ymchwil炔CAEL effaith gadarnhaol一个pharhaol AR绘制ÿ比亚迪。 rhagorØwybodaeth上午 effaith EIN hymchwil。

rhagoriaeth mewn addysgu

gwerthfawrogwn gyfraniadau EIN myfyrwyr OL-raddedig i'r brifysgol a'i nodau,AC rydym YN ceisio cynnig amgylchedd heriol一个chefnogol LLE gallwch gyflawni艾希amcanion personol。

  • ymhlithÿ40 uchaf Øbrifysgolion gorau YN ewrop阿兰rhagoriaeth addysgu。

rydym炔cynnal addysguösafon uchel我sicrhau BOD myfyrwyr炔CAEL gwybodaeth,sgiliau一个phrofiad一个fyddöWERTH iddynt gydol EU锄头。 caiff EIN haddysgu EI lywio a'i arwain甘员工sy'n ymwneud YN uniongyrchol AG ymchwil。美cyflogwyr一个chyrff proffesiynol YN cydnabod交流YN parchu EIN rhaglenni OL-raddedig,AC rydym YN cynnal partneriaethau cryfâMWY NA 60°gyrff proffesiynol。 caiff llawer o'n rhaglenni hefyd欧盟datblygu drwy gydweithio'n AGOSâchyflogwyr。

roedd甘FY nhiwtoriaid ddiddordeb mewn SUTý英勇FY helpu我gyflawni FY nodau gyrfaol。 tynnodd bennaethŸcwrs sylw为y ffyrddŸgellir teilwra FY nghwrs我ddiwallu风云anghenion,交流我是helpu我gyrraedd LLE roeddwn上午FOD AR OL graddio。 roedd HYN YN NEWID BRAF o'i gymharuâsefydliadau eraill。

摩根 MSC mewn arferion cadwraeth

美EIN rhaglen ieithoedd我bawb YN rhoi'r cyfle我阴气威娜艾希sgiliau ieithyddol WRTH astudio,一个hynny'n RHAD AC上午DDIM,TRA bo'r rhaglen gyfnewid伊拉斯谟+ YN艾希galluogi我盖尔授予我astudio NEU weithio mewn gwlad YN ewrop是2-12错误FEL rhan o'ch GRADD OL-raddedig,OS bydd艾希ysgol academaidd YN cytuno。

rydym hefyd YN cynnig ystodØ gyrsiau addysg broffesiynol barhaus,sy'n ddelfrydol i'ch helpu我ddatblygu艾希CV,gwella艾希sgiliau rheoli比讷一个phrosiectau交流ehangu艾希profiad dysgu。

cyfleoedd我盖尔cyllid

gwyliwch ysgoloriaethau rhagoriaeth meistr AR的YouTube

美sicrhau cyllid AR gyfer astudiaeth OL-raddedig YN ystyriaeth bwysig我niferØfyfyrwyr,交流协会SAWL cyfle我盖尔cyllid AR盖尔盈nghaerdydd。 mae'r rhain YN cynnwys EIN cynllun ysgoloriaeth rhagoriaeth meistr sy'n buddsoddi£500000我gefnogi myfyrwyrý的du / UE AR gyfer EU hastudiaethau - 湄POB ysgoloriaeth炔WERTH£3000。 efallaiŸbyddwch hefyd YN gallu CAEL cyllid OL-raddedig甘lywodraethÿ杜 我gefnogi艾希astudiaeth feistr盈nghaerdydd。

mae'r 7 cyngor ymchwil炔ý杜炔ariannu myfyrwyr ymchwilý的du / UE AR帆gystadleuol drwy EIN rhaglenni hyfforddiant doethurol。 rydym hefyd炔hysbysebu ystodöbrosiectau一个lleoedd博士学位一个ariennir drwy gydolÿflwyddyn。 efallaiŸbyddwch hefyd YN gallu CAEL benthyciad doethurol甘lywodraethÿ杜 我astudio YNG nghaerdydd。

艾希dewisiadau astudio

湄gennym FWY NA 300öopsiynau astudio OL-raddedig我智ddewis ohonynt,甘gynnwys cyrsiau amser llawn,cyrsiau rhan-amser,opsiynau dysgu cyfunol一个dysguÒ钟。 mae'r rhaglen sy'n ADDAS AR艾希cyfer chi'n dibynnu AR gyfuniad o'ch cymwysterau academaidd一个/ neu'ch profiad gwaith,艾希amcanion阿兰gyrfa,艾希diddordebau personol a'ch amgylchiadau personol。

rydym炔cynnigýddwy BRIFø敢跟astudiaeth OL-raddedig:graddau ymchwil一个graddau一个addysgir。湄MWY一个MWYöraddau ymchwil sy'n cynnwys rhywfaintöaddysgu strwythuredig炔CAEL EU cynnig贝拉赫,邪EIN rhaglenni meistr ymchwil(MRES),doethuriaethau proffesiynol,A'N的phd mewn economeg。

gellir astudio nifer o'n rhaglenni OL-raddedig炔rhan-amser,sy'n ddelfrydol OS OES angen我智gydbwyso astudio AG ymrwymiadau proffesiynol,ariannol neu的deuluol。美rhaglenni rhan-amser YN cynnig MWYØhyblygrwydd一个llwyth gwaith LLAI dwys,呃欧盟BOD YN cynnig年霍尔fuddion一个chefnogaeth一个gaiff myfyrwyr amser llawnØ路政署。 gallwch hefyd ddewis astudio amrywiaethØfodiwlau unigol AR瓦罕。

ymhellach,rydym YN cynnig niferØ gyrsiau trosi mewn pynciau甘gynnwys cyfrifiadureg,Y gyfraith一个seicoleg我helpu i'ch cefnogi WRTH newid的cyfeiriad。

gwyliwch ewch ATI我NEWID cyfeiriad艾希gyrfa drwy wneud cwrs trosi OL-raddedig

rhagorØwybodaeth上午 EIN graddau ymchwil OL-raddedig a graddau OL-raddedig一个addysgir.

arweiniad gyrfaol arbenigol

  • roedd 95% o'n myfyrwyr ymchwil OL-raddedig o'r杜mewn cyflogaeth一个/ neu的astudiaethau pellach chwe误AR OL graddio(arolwg dlhe,17分之2016)
  • roedd 93% o'n myfyrwyr OL-raddedig一个addysgir o'r杜mewn cyflogaeth一个/ neu的astudiaethau pellach chwe误AR OL graddio(arolwg dlhe,17分之2016)
  • 15fed YNŸ杜YN OL高等教育倍 - 全球大学排名就业2018。

BLE bynnag年ydych AR daith艾希gyrfa,胆EIN蒂姆·gynghorwyr gyrfaoedd艾希helpu。 gallwn ROI arweiniad personol,sy'n benodol我bwnc,我志AR bopeth,邻ddatblygu sgiliau一个chwilio上午swydd我baratoi AR gyfer cyfweliadau一个chymorth ymarferol。 byddwn YN gweithio格达卡我helpu我 gynllunio艾希gyrfa 在a'ch paratoi卡Ÿbroses recriwtio YN艾希diwydiant dymunol。

湄EIN platfform AR-LEIN炔rhoi cymorth 24 AWRÿdydd,7个niwrnod年wythnos,i'ch helpu格达湖南-ddatblygiad,cynllunio gyrfa交流ymchwil。一个chithau'n fyfyriwr OL-raddedig,byddwch hefyd YN gallu defnyddio cyfrif gyrfaoedd LLE gallwch drefnu apwyntiadau一个digwyddiadau,一个chwilio上午gyfleoedd cyflogaeth我raddedigion格达sefydliadau sy'n recriwtio'n uniongyrcholØbrifysgol Caerdydd的。

年academi ddoethurol

HYB gweithgareddau ymchwil ryngddisgyblaethol OL-raddedig盈nghaerdydd yw'r academi ddoethurol。 mae'n ffynhonnell graidd我ymchwilwyr ALLU manteisio AR weithdai datblygu sgiliau personol,proffesiynol交流ymchwil YN ogystalâdigwyddiadau cymunedol rhyngddisgyblaethol一个chyfleoedd我盖尔cyllid。

mae'r academi ddoethurol YN cynnal 380Øweithdai交流YN cynnig ffynhonnell ganolog LLE胆myfyrwyr doethurol盖尔gafael AR ystod gynhwysfawrØweithdai一个chymorth我威娜艾希prosiect一个datblygu艾希gyrfa。一个chithau'n fyfyriwr ymchwil OL-raddedig盈nghaerdydd,gallwch hefyd ELWA AR weithgareddau rheolaidd AR平ysgolion sy'n cynnig rhwyd​​waithØymchwilwyr交流amgylchedd ymchwil ysgogol。

cewch hefydÿcyfle我gymryd rhan mewn cynadleddau blynyddol担arweiniad myfyrwyr,一个digwyddiadau eraill sy'n arddangos ymchwil。

bywyd myfyrwyr

美niferØ resymau的数字读出garu Caerdydd的 - YN enwedig我fyfyrwyr。 mae'n AML ARŸrhestr o'r dinasoedd prifysgol mwyaf fforddiadwy YNŸ杜,一个daeth hi'n AIL YM mynegai西敏是gostau BYW我fyfyrwyr 2020阿兰costau rhent大酱,OND NID dyna'r cyfan:YN ogystal AG amrywiaeth enfawrÔglybiau一个chymdeithasol我gymryd rhan ynddynt OCHR炔OCHRâ'chastudiaethau academaidd,CEIR hefyd gyfleusterau eithriadol AC ystodØgymorth我fyfyrwyr ELWA阿诺YN ystod艾希cyfnod YMA。

美FY nghwrs盈nghaerdydd YN canolbwyntio AR gymhwyso'n ymarferol交流mae'n cynnwys lleoliad gwaith mewn cwmni。 gwnaed HYN炔glir YM mhrosbectwsýcwrs一个dyma未o'r PRIF resymau数字读出器ddewisÿcwrs。

大卫 MSC gwyddorau数据的dadansoddi
  • 3ydd undeb myfyrwyr gorau炔Ý杜(gwobrau dewisýmyfyrwyr whatuni 2019)。

undebÿmyfyrwyr,sy'n gartref我FWY NA 200度gymdeithasau myfyrwyr一个60°glybiau chwaraeon,炔cynrychioli EIN myfyrwyr交流炔darparu amrywiaethøweithgareddau,gwasanaethau一个chyfleusterau amrywiol一个chynhwysol sy'n cyfoethogi bywydÿmyfyrwyr。 Ônosweithiau收入中心一个blasu gwinoedd我ddigwyddiadau ymchwil一个theithiau dyddâTHEMA,湄undebÿmyfyrwyr炔cynnal digwyddiadau rheolaidd我fyfyrwyr OL-raddedig炔benodol。美swyddog OL-raddedig amser llawn一个etholwyd YN cynrychioli myfyrwyr OL-raddedig交流ymchwilwyr我gefnogi艾希anghenion。

一个chithau'n fyfyriwr OL-raddedig,gallwch hefyd ELWA AR ystod eangØgyfleusterau o'r RADD flaenaf:美EIN cyfleusterau TG现代YN golygu EI FOD YN hawdd我阴气gyrchu amrywiaethØganllawiau,提供交流adnoddau我gefnogi艾希astudiaethau一个” CH ymchwil,AC美EIN llyfrgelloedd cyfforddus YN cynnig ystod eangØadnoddau gwybodaeth mewn打印AC AR-雷音。 mae'r oriau AGOR estynedig - 甘gynnwys gyda'r hwyr,AR benwythnosau一个mynediad 27 AWRÿdydd,7 niwrnod年wythnos炔EIN DAU BRIF safle炔艾希galluogi智我weithio AR年adegau sydd orau我志。

cewch hefyd盖尔gafael AR gymorth一个chefnogaeth ychwanegol 一个allai FOD欧盟汉根arnoch drwy gydol艾希astudiaethau academaidd。 øgyngor ariannol arbenigol一个chwnsela cyfrinachol我wasanaethau anabledd一个gofal rhagorol我blant,rydym YMA i'ch cefnogi鲍勃凸轮o'r ffordd。

mae'r gefnogaeth fugeiliol交流academaidd盈nghaerdydd YN wych。 mae'r gefnogaeth YN amrywioØ莱NEU gwnsela我weithdai ysgrifennu traethodau academaidd呃mwyn gwella艾希gwaith。 mae'r gwasanaeth一个ddarperir,甘undebÿmyfyrwyr一个FY ysgol academaidd生病DAU,WEDI FY ngalluogi我sylwi AR unrhyw贝丝sy'n CODI a'i ddatrys CYN易多ddod炔broblem。

埃斯梅 马iaith交流ieithyddiaeth